Телефон: 04733-2-09-38 | Email: smilaschool6@ukr.net

ШКОЛА № 6

Інклюзивна форма навчання

Всі ми рівні – всі ми різні! 

 

 

 

Відкрили клас – відкрийте серце.

 

 

 

 

Науковці Колупаєва А.А. та Таранченко О.М. вбачають специфіку роботи з дитиною.

 

 

 

Кондитерські здібності Анни

 

 

 

Праця має приносити задоволення

 

 

 

Перелік документів з організації інклюзивного навчання  ( … ПІБ учня, клас).

 1. Титульна сторінка « Організація роботи …( клас) з інклюзивним навчанням ( повна назва закладу) на …. навчальний рік».
 2. Перелік документів, вкладених у справу.
 3. Організаційний наказ « Про відкриття та функціонування класу з інклюзивним навчанням».
 4. Наказ « Про введення посади асистента вчителя та затвердження функціональних обов’язків»
 5. Накази про організацію інклюзивного навчання у поточному навчальному році, про організацію роботи асистента вчителя.
 6. Завірена директором ксерокопія довідки обласної психолого – медико – педагогічної консультації.
 7. Ксерокопія заяви батьків із візою директора школи.
 8. Індивідуальний робочий навчальний план учня на …( навчальний рік), затверджений директором школи.
 9. Індивідуальний розклад занять учня на …( навчальний рік), затверджений директором школи, за параметрами: №, назва предмету, заняття, кількість годин, ПІБ вчителів, день тижня, час проведення).
 10. Посадова інструкція асистента вчителя ( вихователя), затверджена директором школи.
 11. Інструкція з охорони праці для вчителів, психолога, логопеда затверджена директором школи, з підписом про ознайомлення.
 12. Таблиця координації діяльності учителя, асистента вчителя, погоджена заступником директора школи( або інший документ школи, що координує їх діяльність).
 13. Індивідуальні навчальні програми з кожного предмета за навчальним планом учня, погоджені директором школи на навчальний рік.
 14. Індивідуальна програма корекційно – розвиткової роботи практичного психолога на навчальний рік, погоджена директором школи.
 15. Індивідуальна програма корекційної роботи вчителя-дефектолога на навчальний рік, погоджена директором школи.
 16. Індивідуальна програма корекційної роботи вчителя-логопеда на навчальний рік, погоджена директором школи.
 17. Інші організаційні документи, якщо вони наявні в школі.

   ОСНОВНА ДОКУМЕНТАЦІЯ АСИСТЕНТА ВЧИТЕЛЯ ДЛЯ РОБОТИ АСИСТЕНТУ ВЧИТЕЛЯ ПОТРІБНО:

 1. ІПР. Основний документ (річний план роботи асистента вчителя) – індивідуальна програма розвитку, яку пишуть на кожну дитину з ООП індивідуально впродовж 2-х тижнів від початку навчання (“Примірне положення про команду психолого-педагогічного супроводу”, наказ МОН від 08.06.2018, №609). Асистент вчителя разом з вчителем класу оцінює рівень досягнення кінцевих цілей навчання, передбачених ІПР.

           ІПР – вона включає у себе такі аспекти як: особисті відомості про учня, розклад корекційних занять для цього учня, адаптацію навчального матеріалу для нього, результати психолого – педагогічного обстеження. Головним компонентом програми є довгострокові цілі, які асистент ставить перед своїм учнем на рік.( тобто те яких результатів ви маєте досягнути – навчитися охайно писати, рівномірно розфарбовувати чи інше) Розглядається двічі на рік

 1. Зведена таблиця(розклад уроків / вид діяльності). Оскільки допомога асистента вчителя може бути необхідна не на всіх уроках, у зведеній таблиці (розкладу та видів діяльності) можна відзначати, на яких саме уроках асистент вчителя має активно працювати в класі, а на яких може займатись адаптацією матеріалів та заповненням необхідних документів.

 3. Графік роботи асистента вчителя(залежно від робочого навантаження). На кожен інклюзивний клас виділяється ставка асистента вчителя в розмірі 25 годин на тиждень. Цю ставку можуть між собою ділити два асистенти вчителя, відповідно по 12,5 годин на тиждень. У такому випадку буде зручно вести графік роботи асистентів вчителів.

4.Журнал (щоденник) спостереження. Одними з основних функцій асистента учителя є:

– спостереження за дитиною з метою вивчення її індивідуальних особливостей, схильностей, інтересів та потреб;

– оцінка (спільно з вчителем) рівня досягнення кінцевих цілей навчання, передбачених ІПР;

Для збору цієї інформації доречно вести журнал спостереження. Стандартизованої форми такого журналу немає. Ми пропонуємо вам свій варіант такого журналу.

Варто зауважити, що зміст журналу може змінюватись залежно від цілей спостереження. Для кожної дитини рекомендовано вести індивідуальний журнал спостереження.

 1. Портфоліо дитини– папка з роботами дитини (малюнки, аплікації, робочі зошити, роботи на роздруківках). Усі матеріали, які допоможуть визначити прогрес дитини в освоєнні навичок наприкінці певного періоду (півріччя або навчального року).

Варто зазначити, що перелік усіх необхідних документів для ведення асистентом вчителя, може бути вказаний в його посадових обов’язках.

    Наразі міжнародні експерти та українські освітяни відзначають, що за останні роки в питанні розвитку інклюзивного навчання Україна зробила потужний крок уперед. Адже найкращим показником успішності проведення реформи інклюзивної освіти є те, що з 1 вересня кількість учнів з особливими освітніми потребами у  закладах  загальної середньої освіти збільшилася більше, ніж на 25%.

    Сьогодні понад 50 тисяч дітей з особливим освітніми потребами знаходяться поза межами якісної освіти й соціалізації. Інклюзивна освіта дозволить дітям з особливими освітніми потребами відчувати себе рівними в українському суспільстві. Це право таких дітей на самостійне життя. Це можливість їхнього подальшого працевлаштування. Це їх шанс мати друзів і товаришів. І українське суспільство  нарешті буде таким, де цінують кожного і яке буде відкрите для всіх».

         – це пристосування шкіл та їх загальної освітньої філософії,  політики  до потреб усіх учнів – як обдарованих дітей, та і тих , що мають особливі потреби

Що таке інклюзивне навчання?

Поширеною є думка, що інклюзивне навчання – це лише навчання дітей із певними діагнозами, захворюваннями, в тому числі із інвалідністю, у класах загальноосвітніх закладів освіти. Проте ця думка є хибною. Закон України “Про освіту” визначив поняття особи з особливими освітніми потребами. Це “особа, яка потребує додаткової постійної чи тимчасової підтримки в освітньому процесі з метою забезпечення її права на освіту”.

        Тобто до категорії таких осіб можуть підпадати не тільки учні з інвалідністю, а й внутрішньо переміщені особи, діти-біженці та діти, які потребують додаткового та тимчасового захисту, особи, які здобувають спеціалізовану освіту та/або можуть прискорено опанувати зміст навчальних предметів, учні з особливими мовними освітніми потребами (наприклад, ті, які здобувають загальну середню освіту мовами, що не належать до слов’янської групи мов) тощо.

Мовлення – основа розумового розвитку

 

Що таке інклюзія?

 

Задовольняєм освітні потреби всіх  учнів

 

Що таке інклюзивне навчання – актуальне питання.

 

Порядок надання субвенції особам з особливими освітніми потребами

 

Загальні правила спілкування з людьми особливими потребами.

 

Нормативне підгрунття щодо організації інклюзивного навчання

 

Особливості корекційної роботи 

 

Система роботи соціального педагога в умовах інклюзивного навчання

 

Спільна діяльність батьків і педагогів щодо розвитку дітей з особливими освітніми потребами

 

Навчається учениці В. Ніколенко

 

Не втрачайте час

 

Батьки – найголовніші педагоги своїх дітей

 

Правильно вибираємо форму навчання  для дитини, яка не чує

 

 

Мнемотехніка  – новий метод навчання