Телефон: 04733-2-09-38 | Email: smilaschool6@ukr.net

Інклюзивна форма навчання

 

Інклюзивне навчання у закладі організовано відповідно до Законів України:
«Про освіту»,
«Про повну загальну середню освіту»,
«Про внесення змін до законодавчих актів з питань загальної середньої та дошкільної освіти щодо організації навчально-виховного процесу»,
Указ Президента України  «Про введення воєнного стану в Україні»,
постанов Кабінету Міністрів України від 15.09.2021 №957 «Про затвердження Порядку організації інклюзивного навчання у закладах загальної середньої освіти»,
від 21.07.2021 №765 «Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України
щодо організації навчання осіб з особливими освітніми потребами»,
від 26.04.2022 №483 «Про внесення змін до порядків, затверджених постановами
Кабінету Міністрів України від 10.04.2019 №530, від 15.09.2021 №957»,
наказів Міністерства освіти і науки України
від 01.02.2018 №90 «Про внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки України
від 06.12.2010 №1205»,
від 08.06.2018 №609 «Про затвердження Примірного положення про команду
психолого-педагогічного супроводу дитини з особливими освітніми потребами в закладі загальної середньої та дошкільної освіти»,
від 23.04.2018 №414 «Про затвердження Типового переліку допоміжних засобів для навчання (спеціальних засобів корекції психофізичного розвитку) осіб з особливими освітніми потребами, які навчаються в закладах освіти» листів Міністерства освіти і науки України від 26.07.2012 №1/9-529 «Про організацію психологічного і соціального супроводу в умовах інклюзивного навчання»
від 06.09.2022 №1/10258-22 «Про організацію освітнього процесу дітей з особливими освітніми потребами у 2022/2023 навчальному році»
від 25.09.2012 №675 Посадові обов’язки асистента учителя.

 

 
Це зображення має порожній атрибут alt; ім'я файлу PDF_file_icon.svg_-834x1024.pngПро інклюзивне навчання у школі

 

 

Це зображення має порожній атрибут alt; ім'я файлу PDF_file_icon.svg_-834x1024.png
Інклюзивне навчання. Команда психолого – педагогічного супроводу у школі

 

 
 

Перелік документів з організації інклюзивного навчання  ( … ПІБ учня, клас).

 1. Титульна сторінка « Організація роботи …( клас) з інклюзивним навчанням ( повна назва закладу) на …. навчальний рік».
 2. Перелік документів, вкладених у справу.
 3. Організаційний наказ « Про відкриття та функціонування класу з інклюзивним навчанням».
 4. Наказ « Про введення посади асистента вчителя та затвердження функціональних обов’язків»
 5. Накази про організацію інклюзивного навчання у поточному навчальному році, про організацію роботи асистента вчителя.
 6. Завірена директором ксерокопія довідки обласної психолого – медико – педагогічної консультації.
 7. Ксерокопія заяви батьків із візою директора школи.
 8. Індивідуальний робочий навчальний план учня на …( навчальний рік), затверджений директором школи.
 9. Індивідуальний розклад занять учня на …( навчальний рік), затверджений директором школи, за параметрами: №, назва предмету, заняття, кількість годин, ПІБ вчителів, день тижня, час проведення).
 10. Посадова інструкція асистента вчителя ( вихователя), затверджена директором школи.
 11. Інструкція з охорони праці для вчителів, психолога, логопеда затверджена директором школи, з підписом про ознайомлення.
 12. Таблиця координації діяльності учителя, асистента вчителя, погоджена заступником директора школи( або інший документ школи, що координує їх діяльність).
 13. Індивідуальні навчальні програми з кожного предмета за навчальним планом учня, погоджені директором школи на навчальний рік.
 14. Індивідуальна програма корекційно – розвиткової роботи практичного психолога на навчальний рік, погоджена директором школи.
 15. Індивідуальна програма корекційної роботи вчителя-дефектолога на навчальний рік, погоджена директором школи.
 16. Індивідуальна програма корекційної роботи вчителя-логопеда на навчальний рік, погоджена директором школи.
 17. Інші організаційні документи, якщо вони наявні в школі.
   ОСНОВНА ДОКУМЕНТАЦІЯ АСИСТЕНТА ВЧИТЕЛЯ ДЛЯ РОБОТИ АСИСТЕНТУ ВЧИТЕЛЯ ПОТРІБНО:

1.ІПР. Основний документ (річний план роботи асистента вчителя) – індивідуальна програма розвитку, яку пишуть на кожну дитину з ООП індивідуально впродовж 2-х тижнів від початку навчання (“Примірне положення про команду психолого-педагогічного супроводу”, наказ МОН від 08.06.2018, №609). Асистент вчителя разом з вчителем класу оцінює рівень досягнення кінцевих цілей навчання, передбачених ІПР.

     ІПР – вона включає у себе такі аспекти як: особисті відомості про учня, розклад корекційних занять для цього учня, адаптацію навчального матеріалу для нього, результати психолого – педагогічного обстеження. Головним компонентом програми є довгострокові цілі, які асистент ставить перед своїм учнем на рік.( тобто те яких результатів ви маєте досягнути – навчитися охайно писати, рівномірно розфарбовувати чи інше) Розглядається двічі на рік

2.Зведена таблиця(розклад уроків / вид діяльності). Оскільки допомога асистента вчителя може бути необхідна не на всіх уроках, у зведеній таблиці (розкладу та видів діяльності) можна відзначати, на яких саме уроках асистент вчителя має активно працювати в класі, а на яких може займатись адаптацією матеріалів та заповненням необхідних документів.

 3. Графік роботи асистента вчителя(залежно від робочого навантаження). На кожен інклюзивний клас виділяється ставка асистента вчителя в розмірі 25 годин на тиждень. Цю ставку можуть між собою ділити два асистенти вчителя, відповідно по 12,5 годин на тиждень. У такому випадку буде зручно вести графік роботи асистентів вчителів.

4.Журнал (щоденник) спостереження. Одними з основних функцій асистента учителя є:

– спостереження за дитиною з метою вивчення її індивідуальних особливостей, схильностей, інтересів та потреб;

– оцінка (спільно з вчителем) рівня досягнення кінцевих цілей навчання, передбачених ІПР;

      Для збору цієї інформації доречно вести журнал спостереження. Стандартизованої форми такого журналу немає. Ми пропонуємо вам свій варіант такого журналу.

      Варто зауважити, що зміст журналу може змінюватись залежно від цілей спостереження. Для кожної дитини рекомендовано вести індивідуальний журнал спостереження.

5.Портфоліо дитини– папка з роботами дитини (малюнки, аплікації, робочі зошити, роботи на роздруківках). Усі матеріали, які допоможуть визначити прогрес дитини в освоєнні навичок наприкінці певного періоду (півріччя або навчального року).

     Варто зазначити, що перелік усіх необхідних документів для ведення асистентом вчителя, може бути вказаний в його посадових обов’язках.

    Наразі міжнародні експерти та українські освітяни відзначають, що за останні роки в питанні розвитку інклюзивного навчання Україна зробила потужний крок уперед. Адже найкращим показником успішності проведення реформи інклюзивної освіти є те, що з 1 вересня кількість учнів з особливими освітніми потребами у  закладах  загальної середньої освіти збільшилася більше, ніж на 25%.

    Сьогодні понад 50 тисяч дітей з особливим освітніми потребами знаходяться поза межами якісної освіти й соціалізації. Інклюзивна освіта дозволить дітям з особливими освітніми потребами відчувати себе рівними в українському суспільстві. Це право таких дітей на самостійне життя. Це можливість їхнього подальшого працевлаштування. Це їх шанс мати друзів і товаришів. І українське суспільство  нарешті буде таким, де цінують кожного і яке буде відкрите для всіх».

         – це пристосування шкіл та їх загальної освітньої філософії,  політики  до потреб усіх учнів – як обдарованих дітей, та і тих , що мають особливі потреби

Що таке інклюзивне навчання?

      Поширеною є думка, що інклюзивне навчання – це лише навчання дітей із певними діагнозами, захворюваннями, в тому числі із інвалідністю, у класах загальноосвітніх закладів освіти. Проте ця думка є хибною. Закон України “Про освіту” визначив поняття особи з особливими освітніми потребами. Це “особа, яка потребує додаткової постійної чи тимчасової підтримки в освітньому процесі з метою забезпечення її права на освіту”.

        Тобто до категорії таких осіб можуть підпадати не тільки учні з інвалідністю, а й внутрішньо переміщені особи, діти-біженці та діти, які потребують додаткового та тимчасового захисту, особи, які здобувають спеціалізовану освіту та/або можуть прискорено опанувати зміст навчальних предметів, учні з особливими мовними освітніми потребами (наприклад, ті, які здобувають загальну середню освіту мовами, що не належать до слов’янської групи мов) тощо.

 
Це зображення має порожній атрибут alt; ім'я файлу PDF_file_icon.svg_-834x1024.png
Що таке інклюзія?

 

 

 

Це зображення має порожній атрибут alt; ім'я файлу PDF_file_icon.svg_-834x1024.png
Що таке інклюзивне навчання – актуальне питання

 

 

 

Це зображення має порожній атрибут alt; ім'я файлу PDF_file_icon.svg_-834x1024.png
Порядок надання субвенції особам з особливими освітніми потребами

 

 

 

Це зображення має порожній атрибут alt; ім'я файлу PDF_file_icon.svg_-834x1024.png
Загальні правила спілкування з людьми особливими потребами

 

 

 

 

 

Це зображення має порожній атрибут alt; ім'я файлу PDF_file_icon.svg_-834x1024.png
Особливості корекційної роботи

 

 

 

 

Це зображення має порожній атрибут alt; ім'я файлу PDF_file_icon.svg_-834x1024.png
Система роботи соціального педагога в умовах інклюзивного навчання

 

 

 

 

Це зображення має порожній атрибут alt; ім'я файлу PDF_file_icon.svg_-834x1024.png
Спільна діяльність батьків і педагогів щодо розвитку дітей з особливими освітніми потребами